Kokoukset

Mitä tarkoitetaan "avoimella" kokouksella?

AA:n avoin kokous ja tiedotustilaisuus ovat kokouksia, joihin kuka tahansa voi ottaa osaa, olipa hän alkoholisti, tai ei. Ainoa mihin hänet velvoitetaan, on, ettei hän paljasta AA:n jäsenten nimiä kokouksen ulkopuolella. Tiedotustilaisuudessa on tavallisesti puheenjohtaja ja muita puhujia.
Kokouksen avaaja esittelee kunkin puhujan ja päättää kokouksen. Puhujina on aa-laisia ja ulkopuolisiakin. Kukin toipumisen tielle päässyt alkoholisti muistelee vuorollaan juoma-aikansa kokemuksia, jotka lopulta johtivat hänet AA:han. Joku selostaa omaa näkemystään AA:n toipumisohjelmasta ja kertoo, mitä raittius on hänelle merkinnyt. Kaikki esitetyt mielipiteet ovat täysin henkilökohtaisia, koska kukin AA:n piirissä esittää pelkästään omia kokemuksiaan ja näkemyksiään.
Puhujiksi pyritään samalla saamaan henkilöitä, jotka edustavat eri olosuhteissa kehittynyttä ja eri tavoin ilmennyttä alkoholistista juomista.
Kokouksen päätteeksi on tavallisesti vapaata yhdessäoloa ja keskustelua.
 

Mikä on suljettu kokous?

Suljettuun kokoukseen, AA-palaveriin, saavat osallistua vain alkoholistit. Suljetun kokouksen tarkoituksena on tarjota AA:n jäsenille tilaisuus keskustella määrätyistä heidän alkoholismiinsa liittyvistä vaiheista, joita voivat ymmärtää vain toiset alkoholistit.
Nämä kokoukset ovat yleensä mahdollisimman epävirallisia, ja jokaisen jäsenen toivotaan osallistuvan keskusteluun. Suljetut kokoukset ovat erittäin tärkeitä uudelle jäsenelle, koska hänellä on niissä tilaisuus tehdä kysymyksiä asioista, jotka häntä painavat, ja oppia "vanhempien" jäsenten kokemuksista.
 

Voinko tuoda sukulaisia ja tuttavia AA kokoukseen?

AA-ryhmien järjestämiin avoimiin kokouksiin ja tiedotustilaisuuksiin on tervetullut kuka tahansa AA-yhteisöstä kiinnostunut henkilö.
Erityisesti uusia jäseniä kehotetaan tuomaan niihin vaimonsa, aviomiehensä tai ystävänsä, koska alkoholistin toipumiselle voi olla suureksi avuksi jos hänen läheisensä tuntevat AA:n ohjelman.
Moni alkoholistin vaimo ja aviomies on mukana näissä kokouksissa niin usein kuin tilaisuuksia tarjoutuu. Toistettakoon vielä, että suljettuihin kokouksiin eivät AA:n perinteiden mukaisesti voi osallistua muut kuin alkoholistit.
 

Sivun tekijän tiedot.
Copyright by Alcolics Anonymous World Services, Inc. 
Kaikki oikeudet pidätetään.
Muokattu viimeksi: 20.elokuuta 2009 .

 

Copyright-2023(c)aariihimaki.net